O firme

Vznik spoločnosti certima

Firma CERTIMA, s.r.o. vznikla v roku 1998 odčlenením obchodnej časti z obchodno-montážnej spoločnosti Universa Bratislava s.r.o. a bola zaregistrovaná pod názvom Universa BA s.r.o.

V roku 2002 došlo k zmene názvu na CERTIMA, s.r.o.

Profil spoločnosti

CERTIMA, s.r.o. je spoločnosť poskytujúca technické poradenstvo a dodávku vybraných produktov, používaných v oblasti vykurovania, zdravotechniky, vzduchotechniky a chladenia. Poskytujeme technickú podporu a sme výhradný predajca výrobkov spoločnosti Flamco, Cox Geelen, BOKI, ATAG , ICI Caldaie a distribútor technických izolácií spoločnosti Armacell , Knauf Insulation a tepelných čerpadiel IDM.

Kde pôsobíme

Spoločnosť pokrýva svojimi aktivitami oblasť celého Slovenska cez svojich technicko-obchodných zástupcov a spolupracujúcich zákazníkov - projektantov, obchodné a montážne firmy.

Kam smerujeme

Spoločnosť CERTIMA, s.r.o. svoje aktivity v budúcnosti zameria na technické poradenstvo a dodávku úzkeho okruhu technicky náročných výrobkov, ktoré užívateľovi slúžia nielen z hľadiska funkčnosti, ale už aj v súčasnosti zaujímavej úspory energie, prípadne estetického riešenia v TZB.